Privacyverklaring

Leveranciers, artiestenbureaus en vrijwilligersorganisaties

Stichting ‘t Struyskommitee faciliteert 't Preuvenemint. ‘t Preuvenemint is het grootste culinaire openluchtfestival van de Benelux. Hier ontmoeten mensen elkaar en genieten zij samen voor het goede doel. De opbrengst van 't Preuvenemint wordt elk jaar geschonken aan diverse goede doelen.

Stichting ‘t Struyskommitee is gevestigd aan Duboisdomein 5D, 6229 GT Maastricht.

‘t Struyskommitee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hechten groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

-      duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

-      onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

-      u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

-      vermelden met wie wij persoonsgegevens delen;

-      passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

-      uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 

-      Voor het kunnen aanbieden en voor acceptatie voorleggen van offertes;

-      Voor het vastleggen, verzenden en ter ondertekening voorleggen van gemaakte afspraken, en indien nodig het verifiëren van de nakoming daarvan.

-      de uitstaande factuur van opdrachtnemer, na controle van de gefactureerde werkzaamheden, te voldoen/ af te schrijven.

-      het kunnen administreren van de uitlevering van preuvecards als vergoeding voor de geleverde diensten.

 

 

Offertes en contracten

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

-      Identificatiegegevens

-      Contactgegevens

 

Waarom mogen wij deze gegevens verwerken?

-      Offertes worden verwerkt in het kader van ons gerechtvaardigd belang.

-      Contracten worden verwerkt in het kader van ons gerechtvaardigd belang en het is een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

-      Gegevens die worden verzameld om offertes aan te maken bewaren wij 4 weken nadat de offerte is afgewezen.

-      Offertes en contracten zijn wij verplicht in het kader van de Wet op de Rijksbelastingen 7 jaar te bewaren.

Facturen

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

-      Identificatiegegevens

-      Financiële gegevens

 

Waarom mogen wij deze gegevens verwerken?

De gegevens worden verwerkt in het kader van de overeenkomst en het is een wettelijke verplichting.

.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

De gegevens zijn wij verplicht in het kader van de Wet op de Rijksbelastingen 7 jaar te bewaren.

Preuvenecards voor geleverde diensten

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

-      Identificatiegegevens

-      Contactgegevens

 

Waarom mogen wij deze gegevens verwerken?

De gegevens worden verwerkt in het kader van de overeenkomst en het is een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

De gegevens zijn wij verplicht in het kader van de Wet op de Rijksbelastingen 7 jaar te bewaren.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet gedeeld met anderen.

 

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij zorgen voor adequate bescherming van uw persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen te nemen om ongeautoriseerde en onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging van uw gegevens te voorkomen.

 

Inzage, wijzigen van uw gegevens en recht van bezwaar

U heeft het recht om:

-      inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

-      uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of te laten verwijderen voor zover deze gegevens niet wettelijk bewaard moeten worden;

-      het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken;

-      bezwaar te maken tegen de verwerking;

-      een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

 

Voor vragen en verzoeken kunt u een e-mail sturen naar privacy@preuvenemint.nl. Wij zullen binnen 28 dagen reageren op uw verzoek.

Ga goed voorbereid naar 't Preuvenemint

Plan je bezoek
Ontwikkeld door Hive Collective
trotse hoofdsponsor van 't Preuvenemint