PreuveneDonatie

In 2016 vond 't Preuvenemint voor de 35ste keer plaats vinden. Dit betrof een lustrum jaar, waarin alle opbrengsten aan één, door het Struyskommitee, gekozen goed doel is geschonken.

Lees meer over de PreuveneDonatie 2016

Aanvragen voor goede doelen in 2017 kunnen aangedragen worden via info@preuvenemint.nl

Aanvragen voor 2017 zullen tot 1 juni 2017 in behandeling worden genomen.