Goede doelen

Aanmelden goede doelen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor uw goede doel uit de opbrengst van ‘t Preuvenemint, dient u een brief
of e-mail te sturen naar:


’t Struyskommitee
Duboisdomein 5D 01
6229 GT Maastricht
goededoelen@preuvenemint.nl

De volledige opbrengst van 't Preuvenemint gaat naar het goede doel. We hebben dit jaar gekozen voor meerdere kleine goede doelen in plaats van een hoofddoel, om de opbrengst van ’t Preuvenemint aan te schenken. Zoals altijd worden de goede doelen met zorg geselecteerd en ligt de focus op regionale goede doelen.

Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage voor het goede doel uit de opbrengst van 't Preuvenemint?

Stuur een brief of e-mail met de volgende informatie:

  • een duidelijke omschrijving van het beoogde doel
  • een verantwoording waarvoor het gevraagde geldbedrag bedoeld is, inclusief begroting
  • wanneer het beoogde doel het geld nodig heeft
  • een duidelijke omschrijving van de persoon, stichting of vereniging die de aanvraag doet
  • de naam en gegevens (telefoon, email- en postadres) van de contactpersoon

Daarnaast vragen wij u om, na een eventuele honorering van uw goede doel, verantwoording af te leggen en bewijs te leveren over de wijze waarop het geld, dat u ontvangen heeft van ’t Struyskommitee, is besteed. Het initiatief tot deze verantwoording ligt bij u.

Na ’t Preuvenemint zal de Commissie Goede Doelen van ’t Struyskommitee beslissen of uw aanvraag gehonoreerd wordt. Deze honorering zal ruim na ’t Preuvenemint plaatsvinden.

Tot 1 juli 2024 worden aanvragen nog dit jaar meegenomen. Aanvragen die na 1 juli worden ingediend, worden meegenomen naar ’t Preuvenemint 2025.

Ontwikkeld door Hive Collective
trotse hoofdsponsor van 't Preuvenemint