Privacyverklaring

Bezoekers

Stichting ‘t Struyskommitee faciliteert 't Preuvenemint. ‘t Preuvenemint is het grootste culinaire openluchtfestival van de Benelux. Hier ontmoeten mensen elkaar en genieten zij samen voor het goede doel. De opbrengst van 't Preuvenemint wordt elk jaar geschonken aan diverse goede doelen.

Stichting ‘t Struyskommitee is gevestigd aan Duboisdomein 5D, 6229 GT Maastricht.

‘t Struyskommitee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hechten groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

-     duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

-      onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

-      u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

-      vermelden met wie wij persoonsgegevens delen;

-      passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

-      uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 

-      voor het bestellen, betalen en toezenden van PreuveneCards;

-      voor het bestellen, betalen  en toezenden van PreuveneMeet kaarten;

-      voor het aanmelden voor de nieuwsbrief;

-      voor het beantwoorden van vragen die u ons via onze contactpagina stelt;

-      voor de registratie van de KNIPapp en de koppeling aan uw PreuveneCard;

-      voor de bewaking van het terrein en voor de handhaving van de openbare orde

-      voor promotie doeleinden.

 

Bestellen en toezenden van PreuveneCards

Voor het bestellen, bevestigen van de bestelling, betalen en toezenden van PreuveneCards worden de volgende gegevens vastgelegd:

 

-      e-mailadres

-      voor- en achternaam

-      adresgegevens

-      bedrijfsgegevens (optioneel)

-      aantal kaarten

-      betaalgegevens (tenaamstelling,IBAN)

 

De gegevens worden vastgelegd in het kader van een overeenkomst.

 

Bestellen PreuveneMeet kaarten

Voor het bestellen, bevestigen van de bestelling en toezenden van PreuveneMeet kaarten worden de volgende gegevens vastgelegd:

 

-      e-mailadres

-      voor- en achternaam

-      adresgegevens

-      bedrijfsgegevens

-      aantal kaarten

-      betaalgegevens (tenaamstelling,IBAN)

 

De gegevens worden vastgelegd in het kader van een overeenkomst.

 

Nieuwsbrieven

Voor het toezenden van nieuwsbrieven in het kader van de PreuveneMeet geeft u toestemming bij het aanmelden. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

 

Beantwoorden van vragen die u ons stelt

Uw naam en e-mailadres geeft u door om ons antwoord op uw vraag te kunnen ontvangen via e-mail.

 

KNIP app

Om een account aan te maken, toegang te verlenen tot het unieke account en om het account te beveiligen worden de volgende gegevens gebruikt:

 

-      e-mailadres

-      wachtwoord

-      pincode

-      IP-adres

-      gebruikersnaam

-      voor- en achternaam

-      adresgegevens

-      geboortedatum

-      geslacht (optioneel).

 

Voor het opwaarderen en de afhandeling van eventuele restitutie worden de volgende gegevens gebruikt:

 

-      tenaamstelling

-      IBAN

 

Met het registreren van uw gegevens geeft u toestemming voor het gebruik van de gegevens. U kunt uw gegevens en de app zelf verwijderen. Wettelijk moeten wij de betalingsgegevens echter voor de belastingdienst 7 jaar bewaren.

 

Bewaking terrein en handhaving openbare orde

Via vaste videobewakingscamera’s wordt beeldmateriaal vastgelegd. De verzamelde beelden worden alleen gebruikt voor het registreren van beveiligingsincidenten met betrekking tot het ongeautoriseerd betreden van het terrein en bewaken van de openbare orde.

 

Promotiedoeleinden via foto- en videobeelden

Indien u het terrein van ‘t Preuvenemint betreedt, geeft u daarmee toestemming voor het maken van foto- en videobeelden voor promotie doeleinden van het evenement. Informatie hierover zal bij de toegangen tot het terrein aangegeven worden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens maximaal 2 jaar ,tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. Betalingsgegevens zullen wij voor de belastingdienst wettelijk 7 jaar bewaren.

 

Videobeelden in het kader van de beveiliging van terrein en van de openbare orde worden maximaal 4 weken bewaard. Beelden kunnen langer worden bewaard in geval van wettelijke verplichting in verband met strafbare feiten.

 

Met wie delen wij gegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van verwerkers die in opdracht van ‘t Struyskommitee diensten verlenen. Deze verwerkers gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

 

Verder deelt ‘t Struyskommitee uw gegevens niet met andere partijen, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij zorgen voor adequate bescherming van uw persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen te nemen om ongeautoriseerde en onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging van uw gegevens te voorkomen.

 

Cookies

Bezoekt u onze website, dan plaatsen wij cookies op het voor dat bezoek gebruikte apparaat. Deze cookies zijn uitsluitend functioneel of analytisch; er worden geen persoonsgegevens verzameld.

 

Inzage, wijzigen van uw gegevens en recht van bezwaar

U heeft het recht om:

 

-      inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

-      uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of te laten verwijderen voor zover deze gegevens niet wettelijk bewaard moeten worden;

-      het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken;

-      bezwaar te maken tegen de verwerking;

-      een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

 

Voor vragen en verzoeken kunt u een e-mail sturen naar privacy@preuvenemint.nl. Wij zullen binnen 28 dagen reageren op uw verzoek, met uitzondering van het verzoek voor verwijdering van beeldmateriaal, waarop u herkenbaar in beeld bent. Deze verzoeken worden snel opgepakt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-3-2021.

Ontwikkeld door Hive Collective
trotse hoofdsponsor van 't Preuvenemint