Historie

Een aantal min of meer vaste gasten van café In Den Ouden Vogelstruys nam in 1980 zitting in een “Feestcomité 250 jaar Vogelstruys”. Het feest werd gevierd op zondag 1 juni van dat jaar met een optreden van enkele harmonieën en fanfares, en een groot aantal zaate hermeniekes.

In feite was dat feest de voorloper van ’t Preuvenemint, want na de feestviering viel het gelegenheidscomité o.l.v. de patron van de Vogelstruys, Bèr Schiffeleers, niet uit elkaar. Men had de smaak van het organiseren te pakken en ook diende zich een nieuw en zeer lovenswaardig doel aan: de in 1980 heropgerichte Stadsschutterij zat dringend verlegen om nieuwe uniformen. De plannen kregen vorm en het Vrijthof kreeg zijn Oud-Limburgse Schuttersmaaltijd. Die vond onder een stralende zon plaats op zondag 6 september 1981 voor de ruim 600 brunchgasten die à raison van 20 gulden in de voorverkoop een kaart hadden weten te bemachtigen. Het eten was volledig gesponsord vanuit de Maastrichtse restaurantwereld, en de opbrengst van de drankbuffetten na afloop, en de avond ervoor tijdens het “Schuttersbal”, ging samen met de opbrengst van de voorverkoop van de Schuttersmaaltijd naar de pas her- opgerichte Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij.

Tijdens de Oud-Limburgse Schuttersmaaltijd stonden buiten de hekken honderden hongerige mensen reikhalzend te kijken. Die massale belangstelling bracht 't Struyskommitee op het idee om het hierbij niet te laten, maar er een jaarlijks terugkerend culinair feest van te maken, niet alleen voor de mensen die erop inschreven, maar voor iedereen. 

Het idee was geboren, maar het feest had nog geen naam. Die ontstond tijdens een persconferentie ter publicitaire voorbereiding van het feest. De altijd innovatieve Louis van den Bongaert opperde het idee om de woorden “preuve” en “evenemint” aan elkaar te koppelen.

Gekookt werd er tijdens het eerste Preuvenemint in 1982 op de meest primitieve spiritusbranders en butagasstelletjes. 't Struyskommitee had meteen het gouden idee om te laten betalen met speciale munten (de “Preuvenemunt”). Er werden er 20.000 geslagen, maar in de allereerste nacht van donderdag op vrijdag moesten er al duizenden consumptiebonnen worden bijgemaakt. Een nieuw idee was geboren: de preuvenelap, die werd verkocht aan tafeltjes met een parasol. De omzet van dit eerste Preuvenemint bedroeg ruim een half miljoen gulden met een netto-opbrengst van ƒ 97.000,-. Gewoon wat wandelen, wat keuvelen, een hapje eten en een pilsje drinken. Hele families werden inge- schakeld om mee te helpen.

Het vervolg was evenwel niet vanzelfsprekend. Veel zaken moesten professioneler aangepakt worden; brandweer, politie, gemeente en de Keuringsdienst van Waren stelden hogere eisen. Steeds na vijf Preuveneminten werd het festijn grondig geëvalueerd en vervolgd.

Het oorspronkelijke uitgangspunt – een gezellig feest met uiteindelijk een netto-opbrengst voor goede doelen – staat nog steeds centraal voor 't Struyskommitee. En deze opbrengst passeerde een paar jaar geleden al de 3,4 miljoen euro!

De uitstraling van ’t Preuvenemint is niet alleen beperkt gebleven tot Maastricht. Overal worden er “Preuveneminten” georganiseerd. Voor wat betreft het economisch belang voor de stad bleek uit een onderzoek van het Etil in 2005 dat in de reeks van publiektrekkende evenementen in Maastricht zoals Het Parcours, de Tefaf en Winterland, ’t Preuvenemint na Carnaval de tweede plaats inneemt met een direct effect van 14 miljoen euro.

't Struyskommitee weet als geen ander dat het voor het welslagen van het komende en de afgelopen Preuveneminten afhankelijk is van de steun van de vele, vele vrijwilligers en is uitermate dankbaar voor hun steun. Vandaar dat 't Struyskommitee de stad een paar jaar geleden een geschenk heeft aangeboden in de vorm van een kunstwerk dat de vrijwilliger uitbeeldt die de wereld draaiende houdt.