PreuveneDonatie 2015

Met voldoening kijkt het Struyskommitee terug op 't 34ste Preuvenemint. Afgelopen augustus konden tienduizenden bezoekers weer vier dagen lang genieten van culinaire en muzikale surprises. Een goed verzorgd drankje complementeerde het geheel. Voor de vierendertigste keer werd er genoten van muziek, geproefd bij de restaurateurs en geflaneerd over het Vrijthof, met daarbij in het achterhoofd dat de netto-opbrengst van het culinaire evenement bestemd is voor vele goede doelen. "Samen genieten voor het goede doel" is immers ons motto!

Op 27 november kon het Struyskommitee de netto-opbrengst van € 138.028,90 overhandigen aan de begunstigde goede doelen. Diverse instanties, verenigingen en instellingen, die zich inzetten voor sociale, culturele en maatschappelijke doelen, profiteren van de financiële bijdragen van het Struyskommitee. Tot op heden is er in totaal een bedrag geschonken van € 4.214.567,32.

Onze dank gaat niet alleen uit naar de duizenden bezoekers van ’t Preuvenemint, maar ook naar de restaurateurs, sponsoren, musici en de honderden vrijwilligers die samen ’t Preuvenemint 2015 tot een daverend succes gemaakt hebben. Aan allen die op welke wijze dan ook betrokken waren: proficiat en een hartelijk dank je wel.

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de instanties, verenigingen en instellingen, die dit jaar profiteren van uw financiële bijdrage aan ’t Preuvenemint 2015. Deze organisaties zetten zich in voor diverse sociale, culturele en maatschappelijke doelen.

Het Struyskommitee verheugt zich op ‘t 35ste Preuvenemint dat van donderdag 25 tot en met zondag 28 augustus 2016 op het Vrijthof plaats zal vinden.

Aankomend jaar zal 't Preuvenemint plaats vinden voor de 35ste keer. Tijdens een lustrum jaar worden alle opbrengsten aan één goed doel geschonken. Met gepaste trots mogen we aankondigen dat aankomend jaar de opbrengsten zullen worden geschonken aan Training Maastricht. Samen met de gemeente Maastricht, het Struyskommitee en Maastricht in Beweging zal worden gekeken naar de mogelijkheden om op diverse plekken in Maastricht mensen in beweging te krijgen.

STICHTING HET STRUYSKOMMITEE HEEFT MET DE OPBRENGST  VAN 'T PREUVENEMINT 2015, BEDRAGEN UITGEKEERD AAN:

CATEGORIE KINDEREN

1. vv Scharn - Fin. bijdrage aan organisatie jeugdtoernooien € 1.000,00

2. Stichting Boerderij Daalhoeve - Fin. bijdrage aan de doorgroei tot een "algemeen maatschappelijke basisvoorziening" € 1.000,00

3. Project Equipe Mont Ventoux - Financiële bijdrage aan project actief en sportief bezig zijn van de Koraal Groep € 1.000,00

4. Fanfare Sint Hubertus Maastricht - Fin. bijdrage aan workshops voor basisscholen in Malberg € 1.000,00

5. Stichting Sint-Nicolaas Maastricht - Fin. bijdrage aan de intocht van Sint Nicolaas op 14 november 2015 € 1.000,00

Totaal van donaties in de categorie KINDEREN € 5.000,00

CATEGORIE MAASTRICHT

6. Training Maastricht - Fin. bijdrage aan circuitparkje bij de Tapijnkazerne € 4.000,00

7. Stichting De Tempeleers - Steun aan carnavalsorganisatie € 2.220,00

8. Keep the Heartbeat Going - Fin. bijdrage aan Maastricht, kloppend hart van Nederland. Keep the heartbeat going € 1.500,00

9. Samenwerkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge - Fin. bijdrage aan verkiezing Vasteloavendsleedsje € 1.000,00

10. Stichting Caritas Mosae - Fin. bijdrage aan activiteiten zoals Kerstpakketten en uitstapjes voor bejaarden € 1.000,00

11. Stichting in de Roode Leeuw - Bijdr. aan bez.- en ontmoetingscentrum ter voorkoming van maatschappelijk isolement € 1.000,00

12. Mooswiever vaan St. Pieter - Fin. bijdr. aan organisatie seniorenmiddagen en bezoeken aan verzorgingstehuizen € 1.000,00

13. Ouderenplatform Mariaberg - Fin. ondersteuning bij de Kerst- en Paasdiners en diverse uitstapjes € 1.000,00

Totaal van donaties in de categorie MAASTRICHT € 12.720,00

CATEGORIE CULTUUR

14. Vereniging het Graf van St. Servaas - Fin. bijdrage aan bekostigen Heiligdomsvaart 2018 € 5.000,00

15. Avantikapel - Donatie vanwege optreden € 4.000,00

16. Mastreechter Staar - Donatie vanwege optreden € 2.200,00

17. Stichting Erato Muzikaal Contact - Fin. bijdrage aan het geven van 750 gratis muzikale contacten per jaar € 1.000,00

18. Museum a/h Vrijthof - Financiële bijdrage € 1.000,00

19. Diverse muziekgezelschappen - Donatie vanwege optreden € 1.950,00

Totaal van donaties in de categorie CULTUUR € 15.150,00

CATEGORIE DERDE WERELD

20. Stichting Water for life - Fin. bijdr. aan project schoon water en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden  € 2.500,00

21. Stichting Dom-Ray - Fin. bijdrage weeshuis "New Future for Children" Phnom Penh Cambodja € 1.500,00

22. Pure! Dream Centre - Fin. bijdrage betere toekomst kinderen uit de Kandek gemeenschap € 1.000,00

23. Actie Comite BGM Nederland - Fin. bijdr. aan ontwikkeling Tribale Caste, Daliths Caste en andere lagere Caste India € 1.000,00

24. Stichting Mama Alice - Fin. bijdr. aan gratis opvang aan kinderen tussen 4 en 18 jaar in Ajacucho Peru € 1.000,00

25. Hulp "Chamber Volunteer Fire Brigade Tacloban" - Fin. bijdrage aan training € 1.000,00

26. Stichting Loop naar de Pomp - Fin. Bijdrage aan drinkwaterproject in Gnagado Burkina Faso € 1.000,00

27. Stichting Help Ghana - Fin.bijdr. aan bouw schooltje met 3 klassen voor de bovenbouw in Akuma € 1.000,00

28. Weeshuis Hope Home Kenia - Fin. bijdrage aan het bouwen en inrichten van een werkplaats € 1.000,00

Totaal van donaties in de categorie DERDE WERELD € 11.000,00

CATEGORIE ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

29. Toon Hermanshuis - Fin. bijdrage aan inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten € 3.848,36

30. Rode Kruis afdeling Maastricht - Fin. bijdrage voor zieken en bejaarden voor het bekijken van de carnavalsoptocht € 1.250,00

31. Stichting Innovatiefonds Reumatologie - Fin. bijdrage reuma-onderzoek in het MUMC € 1.000,00

32. RKHSV Heugem - Fin. bijdr. aan deelname Special Olympics 2016 In Nijmegen voor G-leden € 1.000,00

33. IVN Maastricht - Bijdr. progr. natuurbeleving en betrokkenheid voor motorisch en visueel gehandicapten € 1.000,00

34. Stichting Wensulance - Fin. bijdr. aan vervullen wens van ernstig zieke mensen als ook naaste familieleden € 1.000,00

35. ALS werkgroep Limburg - Fin.bijdrage aan organisatie van o.a. fietstochten en wandeltochten voor ALS patienten € 1.000,00

Totaal van donaties in de categorie ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN € 10.098,36

Categorie DIVERSEN

36. Buffetbemanningen en glazenophalers - Steun aan het verenigingsleven € 34.169,61

37. Stichting Hulpfonds Preuvenemint - Fundraising voor diverse goede doelen € 15.000,00

38. Stichting Verkeersgroep het Kruispunt Stein - Ondersteuning verenigingsleven Stein € 8.240,18

39. Preuvenemint Award - Stimulering horecatalent € 6.800,00

40. Stichting MOS - Fin. bijdrage organisatiekosten € 5.000,00

41. Lappenwedstrijd - Stimulering van Preuvenemint-gerelateerde kunst € 3.000,00

42. Blauwe Beerkes - Ondersteuning verenigingsleven € 2.739,75

43. Stichting Mastering Cultural Entrepreneurship Maastricht - Fin. bijdrage aan stichting die ondernemerschap begeleidt en stimuleert bij studenten van Creative City Zuyd, Arts Faculty Maastricht € 1.500,00

44. De Trèkkers - Ondersteuning van vrijwilligersorganisatie € 1.360,00

45. Diverse kleine doelen - Steun aan verenigingen, stichtingen en organisaties € 6.250,00

Totaal van donaties in de categorie DIVERSEN € 84.059,54

HETGEEN BIJ ELKAAR EEN RESULTAAT OPLEVERT VAN: € 138.027,90 EEN BEDRAG WAAR ZOWEL DE ONTVANGERS ALS DE UITVOERDERS MET TROTS EN TEVREDENHEID OP TERUGKIJKEN.

A. DONATIES (1 t/m 14, 17 ,18, 20 t/m 35,45)
B. DONATIES VANWEGE WERKZAAMHEDEN (15,16,19, 36 t/m 44)