PreuveneDonatie 2013

Met voldoening kijkt het Struyskommitee terug op 't 32ste Preuvenemint. Tienduizenden bezoekers konden vier dagen lang genieten van culinaire en muzikale surprises. Een goed verzorgd drankje complementeerde het geheel. Genieten van muziek, proeven bij de restaurateurs en flaneren op het Vrijthof, met daarbij in het achterhoofd dat de netto-opbrengst bestemd is voor vele goede doelen. "Samen genieten voor het goede doel" is het motto van ’t Preuvenemint en het Struyskommitee.

Onze dank gaat niet alleen uit naar de duizenden bezoekers van ’t Preuvenemint, maar ook naar de restaurateurs, sponsoren, musici en de honderden vrijwilligers die samen ’t Preuvenemint tot een daverend succes gemaakt hebben. Aan allen die op welke wijze dan ook betrokken waren: proficiat en een hartelijk dank je wel.

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de instanties, verenigingen en instellingen, die dit jaar profiteren van uw financiële bijdrage aan ’t Preuvenemint 2013. Deze organisaties zetten zich in voor diverse sociale, culturele en maatschappelijke doelen.

Op vrijdag 29 november 2013 werd de netto-opbrengst van € 120.263,67 overhandigd aan de begunstigde goede doelen. Tot op heden is door het Struyskommitee in totaal een bedrag geschonken van € 3.965.461,50.

Het Struyskommitee verheugt zich op ‘t 33ste Preuvenemint, dat van donderdag 28 tot en met zondag 31 augustus 2014 op het Vrijthof plaats zal vinden.

De stichting het Struyskommitee heeft als resultaat van 't Preuvenemint 2013 uitkeringen gedaan aan:

 1. De diverse opdrachtgevers (7, 27 en 33)
 2. Donaties (1 t/m 10, 12 t/m 14, 16 t/m 25, 34, 35)
 3. Donaties vanwege werkzaamheden (11,15, 26 t/m 33)

Categorie kinderen

 1. Bert Buis TV azM - Financiële bijdrage aan het kindertelevisieprogramma van het azM € 3.500,00
 2. Stichting Lob'star - Financiële bijdrage aan vakantieweek voor kinderen met kanker en hun familie € 2.500,00
 3. Boerderij Maasveld - Financiële bijdrage aan vervangen speeltoestellen voor cliënten en kinderen uit de buurt € 1.000,00
 4. Opera Comique Maastricht - Financiële bijdrage aan projecten in verpleegtehuizen en basisscholen € 1.000,00
 5. Stichting Profronde Maastricht - Financiële bijdrage aan sociale betrokkenheid van kinderen en gehandicapten bij Ridderronde € 1.000,00
 6. Ride4Fun - Financiële bijdrage om gehandicapte + zieke kinderen te laten meedoen als bijrijder bij Rife4Fun € 750,00

Totaal van donaties in de categorie kinderen: € 9.750,00.

Categorie Maastricht

 1. Stichting De Tempeleers - Steun aan carnavalsorganisatie € 3.582,00
 2. Stichting De Mallebergers - Financiële bijdrage aan vergoeden materialen die verloren zijn gegaan bij brand € 1.500,00
 3. Commissie Nieuwe Maria Mantel "Sterre der Zee" in 2014 - Financiële bijdrage aan nieuwe mantel O.L.V. Sterre der Zee € 1.000,00
 4. Stichting Steunfonds Kachelpiepers - Financiële bijdrage aan aanschaf nieuwe uniformen € 1.000,00

Totaal van donaties in de categorie Maastricht: € 7.082,00

Categorie cultuur

 • Mastreechter Staar - Donatie vanwege optreden € 2.200,00
 • Stichting Pro Organo - Financiële bijdrage aan organisatie dag van het orgel en de Poëzie € 1.000,00
 • Museum aan het Vrijthof - Financiële bijdrage € 1.000,00
 • Bella Voce - Financiële bijdrage aan bekostiging optredens die derden niet kunnen betalen € 1.000,00
 • Diverse muziekgezelschappen - Donatie vanwege optreden € 750,00
 • Fanfare St. Martinus Itteren - Financiële bijdrage aan aanschaf nieuwe instrumenten € 750,00

Totaal van donaties in de categorie cultuur: € 6.700,00

Categorie Derde Wereld

 • Stichting Dom-Ray - Financiële bijdrage weeshuis "New Future for Children" Phnom Penh Cambodja € 1.500,00
 • Stichting Diouma Senegal - Financiële bijdrage aan inrichting van een opleidingscentrum € 1.000,00
 • Stichting Sunrise - Financiële bijdrage aan viertal projecten op de Molukken € 1.000,00
 • Help Ghana Foundation - Financiële bijdrage aan aanschaf schoolboeken voor middelbare school € 750,00

Totaal van donaties in de categorie Derde Wereld: € 4.250,00

Categorie zieken en gehandicapten

 • Alzheimer Onderzoekfonds Limburg - Financiële bijdrage aan onderzoek € 5.889,40
 • Rode Kruis afdeling Maastricht - Financiële bijdrage voor zieken en bejaarden voor het bekijken van de carnavalsoptocht € 1.000,00
 • Stichting SGL - Financiële bijdrage aan inhuren artiesten tijdens festiviteiten en vieringen € 750,00
 • Mosae Zorggroep St. Gerlacus - Financiële bijdrage aan bekostiging bedevaart Lourdes voor de bewoners € 750,00
 • Wieker Hofzengers - Financiële bijdrage aan huren geluidsinstalatie t.b.v. gratis optredens in verzorgingstehuizen € 750,00

Totaal van donaties in de categorie zieken en gehandicapten € 9.139,40

Categorie diversen

 • Buffetbemanningen en glazenophalers - Steun aan het verenigingsleven € 34.646,27
 • Stichting Hulpfonds Preuvenemint - Fundraising voor diverse goede doelen € 13.500,00
 • Preuvenemint Award - Stimulering horecatalent € 11.000,00
 • Stichting Verkeersgroep het Kruispunt Stein - Ondersteuning verenigingsleven Stein € 7.006,00
 • Stichting MOS - Financiële bijdrage organisatiekosten € 4.000,00
 • Lappenwedstrijd - Stimulering van Preuvenemint-gerelateerde kunst € 3.000,00
 • Oonder Us - Ondersteuning verenigingsleven € 2.730,00
 • De Trèkkers - Ondersteuning van vrijwilligersorganisatie € 1.360,00
 • Basketbalclub Kimbria - Financiële bijdrage aanschaf busje om teams te vervoeren € 750,00
 • Diverse kleine doelen - Steun aan verenigingen, stichtingen en organisaties € 5.350,00

Totaal van donies in de categorie diversen: € 83.342,27.

Hetgeen bij elkaar een resultaat oplevert, waar zowel de ontvangers als de uitvoerders met trots en tevredenheid op terugkijken, van in totaal € 120.263,67.